Název našeho penzionu není pouhou reklamní strategií – sama hraběnka Karolína z Rogendorfu je prokazatelně spjata s historií budovy, v níž se náš penzion nachází.

Karel Ludvík z Regendorfu
1710

Sňatek, který vše započal

Karel Ludvík (nar. 1682) hrabě a pán z Rogendorfu, dědičný pán na Rájci a v Jedovnicích, se roku 1710 oženil s Karolinou (nar. 1689), dcerou palatina hraběte Mikuláše – Pálffy – Erdodyho z Monagorek. Přivedli spolu
na svět 5 synů a 6 dcer.

Hraběnka Karolína se stává vdovou
1737

První stopa v Petrovicích

Karolina byla zbožná, lidem oblíbená dobrotitelka. Vykonala mnoho dobrého pro celý kraj již za života svého muže, ten nechal znovu obnovit L.P. 1733 již zchátralý kostel v Petrovicích, a ve své bohulibé činnosti
pokračovala i po odchodu svého Karla Ludvíka roku 1737, kdy ovdověla.

Zázrak z milosti Panny Marie
1728

Hraběnka Karolína pomáhá

Karolina žila většinou ve Sloupě. Tam vystavěla si dům, později darovaný za faru, založila špitál pro chudé nemocné. Roku 1728 přinesla dřevěnou sochu bolestné Matky Boží z Maria-Taferlu, kterou dostala od brněnských Minoritů.

Protože v kostele se zatím místo pro sošku nenašlo,
umístili ji provizorně do jedné světnice mlýna Josefa Severy. Jeho těžce nemocná dcera se tak vroucně k Panně Marii modlila, že se uzdravila. Do mlýna počaly proudit zástupy zdravých i nemocných, až mlynář hraběnku
prosil, aby sošku odnesla a on mohl ve své živnosti pokračovat.

Prodej Dolní hospody
1749

Prodej hospody

Až do roku 1749 patřila „Dolní hospoda“ (dnešní Penzion) mající ve štítě sklepním dříve označení 1730 nalezené, do majetku panského (tedy hraběnce Karolíně), z něhož byla v tom roce Šimonu Matuškovi prodána se šesti měřicemi rolí a inventářem za 40 zlatých. Inventář tvořen byl jedněmi kamny, stolem, třemi lavicemi kol zdí stavěnými, dřevěnými celými i polovičním mázem. Hostinec osvobozen byl od roboty. Ročně platí daní řádných 20 zlatých, splatných z poloviny na sv. Jiří a z poloviny na sv. Václava. K tomu ještě ročního úroku (činže) 2 zlaté a 35 krejcarů.

Hraběnka Karolína umírá
1759

Hraběnka opouští náš svět

Karolina r. 1729 nechala kapli dřevěnou stavěti, později
v kamennou přeměněnou a nakonec L.P. 1751 kostel ve Sloupě podle vzoru Maria-Taferlu zbudovat.
O osm let později se 17. prosince 1759 s tímto světem navěky rozloučila, aby dílo po sobě zanechala.

Začíná nová éra – Penzion U Hraběnky
1995

O 265 let později od založení…

Léta šla, měnily se letopočty, majitelé i ceny, za které byl hostinec nabízen a kupován. Přešlo právě 265 let k dnešním dnům, kdy je „Dolní hospoda“ k poctě majitelky dřívější v penzion „U hraběnky“ přeměněna.

Chtějí jej vést stejně dobrotivě, jak dobrotivá byla paní Karolina.